IBM Spectrum Archive Enterprise Edition

תיאור טכנולוגי – IBM Spectrum Archive Enterprise Edition

מערכת הארכיון IBM Spectrum Archive Enterprise Edition שייכת למשפחת מוצרי ה – Software Defined Storage מבית IBM Spectrum Storage Portfolio.
בעידן בו נפחי המידע הולכים וגדלים בצורה ניכרת, מנהלי התשתיות ומחלקות ה – IT נדרשים להתייעל ולהוזיל את עלויות האחסון לאורך הזמן. כמו כן נראה שבמרבית הארגונים קיימים נפחי מידע רבים אשר הגישות אליהן הן נדירות. אי לכך שמירתם על מערך אחסון יקר היא אפשרות יקרה שמצריכה אלטרנטיבות זולות יותר לאחסון מידע "קר".
 
מערכת הארכיון מבית IBM מיועדת לאפשר התייעלות וחסכון למידע אשר באופיו מיועד לארכוב.
המערכת מאפשרת נוחות מרבית לארכוב המידע לקלטות גיבוי המציגות יחס מחיר אופטימלי לטרה.
 
תצורת העבודה של המערכת היא דרך אינטגרציה למערכת ה – IBM Spectrum Scale אשר מציגה FS ללקוח.
מאחורי הקלעים סט חוקים אוטומטי קובע איזה מהמידע יועבר לקלטות, בצורה בה המשתמש עדין יראה את המידע כאלו נמצא על הדיסק.
 
בעת קריאה של המידע(פתיחת קובץ) אשר נמצא על קלטות, המידע מועבר לדיסק ושם נפתח ונקרא ע"י המשתמש לטובת המשך עבודה.
 
תצורת הרישוי של המערכת נמדדת לפי כמות השרתים עליהם מותקנת מערכת ה – Spectrum Archive. בתצורה בה נדרשת שרידות ההמלצה היא להתקין כ – 2 שרתים(לכל אתר).
 
להלן תרשים המציג כיצד עובדת האינטגרציה בין מערכת IBM Spectrum Archive עם מערכת IBM Spectrum Scale לטובת ביצוע פעולות הארכיון.

https://www.ibm.com/il-en/marketplace/scale-out-file-and-object-storage
 
mail-send, mail-send, send, envelope
 
בכל שאלה טכנית ניתן לפנות אלינו במייל או טלפונית: תמיכה טכנית eitan@eshnavsw.com  או בטל': 03-6121215 | מכירות: operator@eshnavsw.com או בטל':  050-5803803 (נאוה). |
כתובתנו: רח' דרך בן גוריון דוד 24, רמת גן 5357245