IBM BigFix

יחידות ה-IT מתמודדות כיום עם אתגרים משמעותיים בהגנה על נקודות הקצה, לא רק בעקבות הגידול המואץ בכמות ובמגוון המכשירים אלא גם בשל אתגרי שליטה במשתמשים ניידים ועם הצורך לנהל את אותן נקודות קצה, להפיץ עדכוני תוכנה, לזהות איומים ולטפל בבעיות באופן יומיומי ויעיל.

התועלות המרכזיות של IBM BigFix בניהול והגנה על תחנות קצה:
  • קונסולת ניהול אחת - שימוש בממשק מאוחד המציג את התמונה המלאה עבור כל נקודות הקצה/שרתים.
  • Agent אחד - משמש את כלל המודולים המופעלים בתחנת הקצה/השרת.
  • Online update - מתן מענה מיידי הן באיומי אבטחת מידע והן בסוגיות ניהול: הפצות תוכנה ואספקת שירותים לכל הארגון.
  • תמיכה בתוכנות צד ג' ויישומי TM - הפצת עדכוני תוכנה לכל סוגי הסביבות, לרבות לסביבות שאינן Microsoft וניהול שקוף של מחשבים "נודדים".
  • ללא פגיעה בביצועים - צריכת משאבים מזערית ברשת ובנקודת הקצה: שימוש בפחות מ- 2% ממשאבי המעבד המרכזי.
  • Overhead נמוך - קיצור משך פעולות הניהול והיישום משבועות וחודשים לשעות וימים.
  • אמינות גבוהה - הצלחה של כ- 89% בהפצה הראשונה - IBM BigFix מאפשר הצלחה בהטמעה בשיעור הגבוה פי 9 ביחס לפתרונות אחרים.
  • קסטומיזציה ומודולריות - גמישות המאפשרת תמחור אטרקטיבי , אפשרות ליישום הרחבות והתאמות אישית באמצעות אשפים ויכולות כתיבת סקריפטים.
  • טיפול יעיל באיומים ותקלות - כלי דיווח וניהול יעיל, מאובטח ועמיד בפני תקלות תקשורת. ביצוע מהיר של שאילתות ופעולות אד-הוק לטיפול בבעיות לא צפויות.
  • Inventory Management – לניהול מצאי חומרה ותוכנה, ניהול השימוש ברישוי, ומוכנות לסקר רישוי.
למידע נוסף:
https://www.ibm.com/security/endpoint-security/bigfix
mail-send, mail-send, send, envelope
 
בכל שאלה טכנית ניתן לפנות אלינו במייל או טלפונית: תמיכה טכנית eitan@eshnavsw.com  או בטל': 03-6121215 | מכירות: operator@eshnavsw.com או בטל':  050-5803803 (נאוה). |
כתובתנו: רח' דרך בן גוריון דוד 24, רמת גן 5357245